Spatial Planners Association Suriname (SPASU)

Spatial Planners Association Suriname (SPASU)

De Spatial Planners Association Suriname (SPASU) is een professionele organisatie van ruimtelijke ordening en planologische professionals in Suriname. SPASU streeft naar de bevordering van de ruimtelijke ordening en ontwikkeling van Suriname door middel van het bevorderen van professionele planning, onderzoek, educatie en beleidsvorming.

De vereniging heeft als doel het ondersteunen van planning professionals door middel van netwerken, kennisdeling en professionele ontwikkeling. SPASU organiseert verschillende activiteiten, zoals seminars, workshops, lezingen en conferenties om kennis en vaardigheden te delen en om de professionele ontwikkeling van haar leden te bevorderen.

Daarnaast werkt SPASU ook samen met andere organisaties en instanties om bij te dragen aan de ontwikkeling van de ruimtelijke ordening in Suriname. Zo kan de vereniging advies geven over beleidskwesties, het ontwikkelen van plannen en het uitvoeren van onderzoeksprojecten. SPASU fungeert ook als platform voor discussie en overleg tussen de verschillende belanghebbenden in de ruimtelijke ordening en ontwikkeling in Suriname.

Adres

Jaggernath Lachmonstraat 127, Paramaribo, Suriname