Categorie Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening

De Spatial Planners Association Suriname (SPASU) is een professionele organisatie van ruimtelijke ordening en planologische professionals in Suriname. SPASU streeft naar de bevordering van de ruimtelijke ordening en ontwikkeling van Suriname door middel van het bevorderen van professionele planning, onderzoek, educatie en beleidsvorming. De vereniging ......
Lees meer: Spatial Planners Association Suriname (SPASU)