Stichting Support Recycling Suriname (SURESUR)

Stichting Support Recycling Suriname (SURESUR)

Suresur is een Surinaamse stichting die zich richt op het bevorderen van duurzaamheid en het bouwen van een groene economie in Suriname. De stichting streeft ernaar om lokale gemeenschappen te ondersteunen bij het ontwikkelen van duurzame projecten en initiatieven, en om bij te dragen aan een gezonde en duurzame toekomst voor Suriname.

Suresur heeft verschillende projecten en activiteiten opgezet om deze doelen te bereiken. Zo richt de stichting zich op het bevorderen van duurzaam toerisme, waarbij er aandacht is voor de bescherming van natuur en cultuur, en het creëren van economische kansen voor lokale gemeenschappen. Daarnaast werkt de stichting aan het promoten van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne-energie en waterkracht, om zo de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.

Suresur werkt nauw samen met lokale gemeenschappen, bedrijven en organisaties om duurzame ontwikkeling in Suriname te bevorderen. De stichting is betrokken bij verschillende projecten en programma’s om duurzaamheid te integreren in verschillende sectoren van de Surinaamse samenleving, zoals landbouw, toerisme en energie.

Al met al kan Suresur worden beschouwd als een belangrijke speler in de bevordering van duurzame ontwikkeling in Suriname, en een inspirerend voorbeeld voor andere organisaties en initiatieven die zich richten op duurzaamheid in het land.

T: +597 7113929|info@suresur.green

Adres

Oude Charlesburgweg 55, Paramaribo, Suriname