Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname

Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname

Het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) is een overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor het coördineren, faciliteren en bevorderen van milieubeheer en duurzame ontwikkeling in Suriname. Hun belangrijkste doel is om te zorgen voor een evenwichtige ontwikkeling van Suriname, waarbij rekening wordt gehouden met de bescherming van het milieu en de belangen van toekomstige generaties.

De belangrijkste taken van NIMOS zijn onder meer:

  1. Het coördineren en uitvoeren van milieueffectbeoordelingen (MEB) voor projecten en activiteiten die een potentiële impact hebben op het milieu.
  2. Het adviseren van de regering en andere instanties op het gebied van milieubeleid, wetgeving en regelgeving.
  3. Het bevorderen van duurzame ontwikkeling door middel van onderzoek, monitoring en evaluatie van milieuproblemen en -kwesties.
  4. Het promoten van milieubewustzijn en educatie in Suriname.
  5. Het uitvoeren van programma’s gericht op het behoud van biodiversiteit en ecosystemen in Suriname.

NIMOS werkt samen met andere instanties en organisaties in Suriname en internationaal om te zorgen voor duurzame ontwikkeling en milieubescherming. Ze zijn ook verantwoordelijk voor het implementeren van internationale milieu overeenkomsten waarbij Suriname partij is, zoals het Verdrag inzake biologische diversiteit, het Verdrag van Ramsar en het Klimaatverdrag.

Adres

Jaggernath Lachmonstraat 100, Paramaribo, Suriname