Het Wereld Natuur Fonds (WWF) Guiana’s

Het Wereld Natuur Fonds (WWF) Guiana’s, dat actief is in de regio Guyana, Suriname en Frans-Guyana, is een non-profitorganisatie die zich inzet voor milieubehoud door middel van wetenschap. Zij heeft als doel het behoud van de rijke biodiversiteit en ecosystemen in dit gebied. WWF ondersteunde programma’s voor het behoud van soorten in de Guyana’s, met de nadruk op zeeschildpadden, en werd daarmee de eerste internationale non-profitorganisatie die zich bezighield met natuurbehoud in de Guyana’s. In 1998 werd een regionaal kantoor opgericht dat de drie Guyana’s bestrijkt. In 2006 werd het kantoor omgevormd tot een Regionaal Programmabureau, van waaruit complexere natuurbehoudsprogramma’s met meerdere donoren werden uitgevoerd. Sinds 2015 hebben wij de taak op ons genomen om ons kantoor te ontwikkelen tot een Landenkantoor dat sterker in de samenleving is ingebed. Tegenwoordig zijn wij de enige maatschappelijke organisatie die actief is in Suriname, Guyana en Frans-Guyana.

Hier is een algemene samenvatting van hun visie en missie:
Visie van WWF Guianas: De visie van WWF Guianas is gericht op het behouden van de unieke en waardevolle natuurlijke rijkdommen van de Guyana’s. Deze visie kan zich richten op het realiseren van een toekomst waarin de rijke biodiversiteit en natuurlijke ecosystemen van het gebied worden beschermd en behouden voor de huidige en toekomstige generaties.

Missie van WWF-Guianas:
Suriname en Guyana: Samen met de bevolking van Suriname en Guyana behouden wij hun natuurlijke erfgoed voor het menselijk welzijn, voor nu en voor toekomstige generaties.
Als een van de weinige organisaties die op regionale schaal actief zijn, zal WWF-Guianas ons werk in verschillende landen gebruiken om waar mogelijk kruisbestuiving en leren te stimuleren. We zullen onze substantiële merkbekendheid aanwenden om op lokale, regionale en mondiale schaal de kwesties die relevant zijn voor onze missie in de Guyana’s onder de aandacht te brengen. We zullen verder optimaal gebruik maken van ons mondiale netwerk om betrouwbare en consistente steun voor natuurbehoudsinitiatieven in de regio te garanderen.
Algemeen: De missie van WWF-Guianas is gericht op het stimuleren van positieve veranderingen in de regio door middel van samenwerking, bewustwording, wetenschap en behoudsinspanningen. Hun missie kan omvatten:
Bescherming van biodiversiteit: WWF-Guianas kan zich inzetten voor de bescherming van bedreigde soorten, habitats en ecosystemen in de Guyana’s.
Duurzaam beheer: De organisatie kan werken aan het bevorderen van duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen, zoals bossen, rivieren en kustgebieden, om de ecologische integriteit te behouden.
Samenwerking: WWF-Guianas kan samenwerken met lokale gemeenschappen, overheden, bedrijven en andere belanghebbenden om gezamenlijk oplossingen te vinden voor milieuproblemen.
Educatie en bewustwording: De organisatie kan zich richten op het vergroten van bewustwording over de waarde van biodiversiteit en het belang van natuurbescherming.
Wetenschappelijk onderzoek: WWF Guianas kan wetenschappelijk onderzoek ondersteunen om beter inzicht te krijgen in de ecologie van het gebied en om geïnformeerde beslissingen te nemen over natuurbehoud.

CONTACT
Regional Office Suriname
Henck Arronstraat 63 Suite E
Paramaribo, Suriname
Phone: (597) 422 357
Mobile: (597) 08232167
info@wwf.sr

Adres

Henck Arronstraat 63, Paramaribo, Suriname