Green Growth Suriname ———————————————

De Stichting Groene Groei Suriname (Green Growth Suriname of GGS) functioneert als een aanjager van verandering, waarbij ze actief bijdraagt aan de ontwikkeling van duurzame beleidsmaatregelen en een mentaliteitsverandering binnen de samenleving, met als doel een veerkrachtige en duurzame toekomst voor Suriname te waarborgen. 

GGS is een non-profitorganisatie die zich inzet voor de bevordering van duurzame ontwikkeling in Suriname. Haar missie omvat een breed scala aan initiatieven die gericht zijn op het stimuleren van milieubewustzijn, het promoten van ecologische initiatieven en het bevorderen van economische groei in harmonie met de natuur.

Centraal in de doelstellingen van GGS staat het besef van de unieke waarde van natuurlijke hulpbronnen en de noodzaak om deze op verantwoorde wijze te beheren en te behouden. Dit omvat niet alleen het behoud van biodiversiteit en ecosystemen, maar ook het benutten van hulpbronnen op een manier die niet alleen het heden, maar ook toekomstige generaties ten goede komt.

De organisatie voert verschillende programma’s en projecten uit die gericht zijn op educatie, onderzoek en het uitvoeren van praktische initiatieven om groene praktijken te bevorderen en natuurlijke hulpbronnen te behouden, vanuit een sociaal oogpunt. Hierbij worden partnerschappen aangegaan met lokale gemeenschappen, overheidsinstanties, bedrijven en andere belanghebbenden om een breder draagvlak te creëren voor duurzaamheid.

Educatie speelt een cruciale rol in de missie van GGS. De organisatie ontwikkelt educatieve programma’s en trainingen die gericht zijn op het vergroten van het bewustzijn over milieukwesties, duurzame ontwikkeling en het belang van natuurbehoud. Door deze educatieve initiatieven worden mensen, van jong tot oud, aangemoedigd om proactief bij te dragen aan het behoud van het milieu.

Daarnaast ondersteunt de stichting onderzoeksprojecten die gericht zijn op het verzamelen van gegevens over de Surinaamse ecosystemen, klimaatverandering, biodiversiteit en meer. Deze gegevens vormen de basis voor het ontwikkelen van beleid en het nemen van beslissingen die gunstig zijn voor de natuur en de samenleving.

Door middel van praktische projecten en initiatieven implementeert GGS oplossingen voor milieuproblemen. Dit omvat het aanmoedigen van groene technologieën, het ondersteunen van duurzame landbouwmethoden, het bevorderen van energie-efficiëntie en het behoud van waardevolle natuurgebieden.

 

Adres

Paramaribo, Suriname