Green Growth Suriname
LIFE LONG LEARNING, Mangrove aan de kust, Minder kappen, Onderwijs en cultuur, Opvoeding, Schoner milieu, Sustainable farming, Van lineaire naar circulaire economie, Veilig voedsel, Zelfredzaamheid

Green Growth Suriname is een non-profit organisatie die zich inzet voor duurzame ontwikkeling in Suriname. De organisatie richt zich op het bevorderen van duurzaamheid in verschillende sectoren, zoals landbouw, energie en bosbouw, en werkt samen met lokale gemeenschappen, bedrijven en overheden om duurzame ontwikkeling te stimuleren.

Een van de belangrijke initiatieven van Green Growth Suriname is het “Sustainable Agriculture and Rural Development Project”, gericht op het bevorderen van duurzame landbouwpraktijken in Suriname. Het project richt zich op het ondersteunen van lokale boeren bij het ontwikkelen van duurzame landbouwmethoden en het bevorderen van duurzaam landgebruik. Het project helpt ook bij het opzetten van markten voor lokale producten, waardoor de inkomsten van de lokale boeren worden vergroot en er een duurzamere economie ontstaat.

Een ander belangrijk project van Green Growth Suriname is het “Renewable Energy for Suriname Project”, gericht op het bevorderen van de overgang naar duurzame energiebronnen in Suriname. Het project omvat de ontwikkeling van duurzame energieopwekking, zoals zonne-energie en windenergie, en het bevorderen van energie-efficiëntie in verschillende sectoren.

Green Growth Suriname is ook betrokken bij verschillende projecten op het gebied van bosbouw, waaronder het “Community Forestry Project”, gericht op het bevorderen van duurzaam bosbeheer en het betrekken van lokale gemeenschappen bij het beheer van hun bosgebieden.

Door zich te richten op duurzame ontwikkeling en het bevorderen van duurzame praktijken in verschillende sectoren, draagt Green Growth Suriname bij aan een duurzame toekomst voor Suriname en inspireert ze anderen om bij te dragen aan een duurzamer en rechtvaardiger wereld.

Adres

Paramaribo, Suriname